Eğitim

Okul Danışmanlığı

Kura Eğitim ve Yayıncılık, alanında uzman akademik danışmalarla çalışmaktadır. Bu danışmanlar aracılığıyla Kura, özel ve devlet okullarına eğitim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda,

  • Okuma becerisine yönelik bireysel, sınıf, okul ve kampüs düzeyinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları
  • İlk, orta ve lise düzeyinde verilen derslerde öğrencileri tanılamaya, biçimlendirmeye ve değer biçmeye yönelik ölçme uygulamaları
  • Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik soru hazırlama, ölçek geliştirme, sınıf yönetimi, öğretmen veli ilişkileri, öğrenme psikolojisi, öğretim yöntemleri gibi seminer çalışmaları

 

Kura Eğitim

Çevrimiçi Eğitim ve Öğretim Modülü Tasarlama

Kura Eğitim ve Yayıncılık, öğrencilere yönelik hazırlanan elektronik ders materyallerinin içerik, öğretim programlarına uygunluğu, çağdaş yöntem ve teknikleri kullanma, dil kontrolü, öğretim tasarım ilkelerine uygunluğu gibi geniş bir çerçevede incelemeler yaparak kullanıcı dostu öğretim modüllerinin tasarımına yardımcı olmaktadır.

Araştırma yönetimi ve istatistik

Kura Eğitim ve Yayıncılık bilimin; doğayı, insanı, toplumu anlamak için en iyi yol olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle her adımında bilimsel bilgiye ulaşma metodolojisini önemsemekte ve kullanmaktadır.

Kura Eğitim ve Yayıncılık lisans, lisansüstü öğrencilerine ve araştırmacılara araştırma tasarımı, veri toplama, veri depolama, analiz ve yorumlama en değerli adımlarından biri de bilimsel araştırmaların tasarlanmasıdır. Bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla araştırmacılara profesyonel destek sunulmaktadır.

Bu yardım sürecinde akademik çalışmalara etik ilkelerin sınırları içinde destek olabiliyoruz.

ödeme yöntemleri


Bahçelievler Mah. Berceste Sk.
Flora sitesi A2 6/1-1 Kütahya