Gizlilik Politikası ve Websitesi kullanım koşulları

Kapsam

 • Girmiş̧ olduğunuz kuragrup.com alan adlı web sitesi Kura Grup Eğitim & Yayıncılık tarafından işletilmektedir. Bu politika ve koşullar, söz konusu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunulan ürün ya da hizmetleri satın almanız sırasında sizden talep edilen bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağını içermektedir.
 • Ziyaretçi, bu web sitesini kullanarak ya da websitesi aracılığıyla satılan ürün ya da sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep ederek işbu Gizlilik Politikası ve Websitesi Kullanım Koşullarında belirtilen şartları kabul etmiş sayılmaktadır.
 • İşbu Gizlilik Politikası ve WebsitesiKullanım Koşulları’nda kullanılan “kişisel bilgiler” terimi ziyaretçi ya da kullanıcıyı tanımlayabilecek isim, doğrum tarihi, e-posta adresi ya da fiziki adres dahil ve fakat bunlara sınırlı olmayan banka kartı ve kimlik bilgileriniz gibi bilgileri ifade etmektedir. 

Taahhüt ve Yükümlülükler

 • Kura Grup Eğitim & Yayıncılık, ziyaretçilerinin kişisel verilerinin gizliliğini korumayı taahhüt eder.
 • ·        Kura Grup Eğitim & Yayıncılık, ziyaretçileri tarafından web sitesine sunulan kişisel bilgilerin hukuka aykırı bir amaçla islenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya dönük her türlü̈ teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 • ·        Kura Grup Eğitim & Yayıncılık, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla birlikte çalışılması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik kurallar ve koşullarına uymalarını sağlamaktadır.
 • Kuragrup.com alan adlı websitesi, internet ortamının gerektirdiği koşullar çerçevesinde sağlanan en üst düzey gizliliği içerecek şekilde tasarlanmıştır. Üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan Kura Grup Eğitim & Yayıncılık sorumlu değildir. Kişisel verilere ve bilgilere sadece Kura Grup Eğitim & Yayıncılık tarafından yetkilendirilmiş olan kişiler ya da bilgileri gizli tutmayı taahhüt etmiş olan firma temsilcileri erişebilmektedir.
 • Bu web sitesinin telif hakları, Kura Grup Eğitim & Yayıncılık’a aittir. Kullanıcı, kuragrup.com alan adlı siteyi ziyaret etmek ve kullanmakla, Kura Grup Eğitim & Yayıncılık’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, website’de yer alan içerik ve resimleri, görsel ve işitsel imgeleri, veri tabanlarını, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü̈ bilgi, içerik, belge ve görselleri izinsiz olarak kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir dile çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, zarar vermeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Kura Grup Eğitim & Yayıncılık ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet etmek ya da haksız rekabet amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kura Grup Eğitim & Yayıncılık bu web sitesinde yer alan bilgilerin belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcılar ve ziyaretçiler, websitesi üzerinden ürün ya da hizmet satın alırken, sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vereceklerini, aksi halde sözleşmeden doğan haklarını kaybedeceklerini kabul ederler. Bu tip durumlarda Kura Grup Eğitim & Yayıncılık’ın yasal yollara başvuru hakkı mahfuzdur.

Üçüncü Taraf Web Siteler

 • Kuragrup.com adlı websitesi, Kura Grup Eğitim & Yayıncılık kontrolü ve denetiminde olmayan başka web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş̧ olan bu web siteleri, bu kullanım koşullarında belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği bilgilerin kullanımı veya ifşa edilmesinden, Kura Grup Eğitim & Yayıncılık sorumlu tutulamaz.

İstisnai Durumlar

 • Aşağıda belirtilen durumlarda Kura Grup Eğitim & Yayıncılık, bu “Gizlilik Politikası ve Websitesi Kullanım Koşulları’’ hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir:
  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelik gibi yetkili mevzuat hükümlerinin getirmiş olduğu yasal zorunluluklar;
  • Kura Grup Eğitim & Yayıncılık’ın kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak;
  • Uluslararası hukukun, Anayasa’nın ve ilgili kanunların özel hayatın gizliliği ile ilgili çizdiği genel çerçeveye uygun olmak koşuluyla yetkili idari ve adli kurumlarca usulüne uygun olarak yürütülmekte olan bir soruşturma çerçevesinde bilgi talep edilmesi;
  • Anonimleştirilmiş̧ demografik ve istatistiksel verileri (yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi), kişiye özgü bilgileri paylaşılmadan, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, tüketici analizleri ya da bilimsel yayın amacıyla kullanılması.

Kabul

 • Web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes yukarıda ifade edilen hususları okumuş̧ ve içeriğini kabul etmiş̧ sayılır.

Güncelleme

 • Kura Grup Eğitim & Yayıncılık, yeni sunulan hizmetler açısından gerekli olduğunda her zaman gizlilik politikasını ve web sitesini kullanma koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Kura Grup Eğitim & Yayıncılık

Bahçelievler Mah. Berceste Sk. Flora sitesi A2 6/1-1 Kütahya

[email protected]

ödeme yöntemleri


Bahçelievler Mah. Berceste Sk.
Flora sitesi A2 6/1-1 Kütahya