Mesafeli Satış Sözlşemesi

 

1.   Tanımlar

Alıcı: Kuragrup.com üzerinden alışveriş yapan gerçek ve tüzel kişiler

Satıcı: Kura Grup Eğitim & Yayıncılık

Sözleşme: Taraflar arasında kabul edilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Websitesi: Kura Grup Eğitim & Yayıncılık’a ait www.kuragrup.com alan adlı websitesi

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

2.   Sözleşmenin Tarafları

Satıcı: Kura Grup Eğitim & Yayıncılık

 • Adres: Bahçelievler Mah. Berceste Sk. Flora sitesi A2 6/1-1 Kütahya
 • Telefon: 05301434406
 • E-Posta: [email protected]

Alıcı: Kuragrup.com üzerinden alışveriş yapan gerçek ve tüzel kişiler

3.   Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Kapsam

 • Taraflar arasında kabul edilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan böyle sadece “Sözleşme” olarak anılacaktır) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Bundan böyle sadece “Kanun” olarak anılacaktır) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacaktır) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme çerçevesinde Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan mükellefiyet ve sorumluluklarını bildiklerini ve açık bir şekilde anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Konu

 • İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Kura Grup Eğitim & Yayıncılık’a (Bundan böyle “Kura Grup” olarak anılacaktır) ait www.kuragrup.com adlı web sitesinden (Bundan böyle “Websitesi” olarak anılacaktır), Satıcı’ya ait ürün veya hizmetin satın alınmasına yönelik Websitesi üzerinden vermiş olduğu elektronik sipariş ve Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
4.   Sözleşme Konusu Ürün ve Hizmetin Temel Nitelikleri/ Fiyatı (Kdv Dahil)
 • Websitesi üzerinde satışa sunulan ürün ve hizmetlerin temel nitelikleri ve fiyatları ilgili sayfalarda belirtildiği gibidir ve güncelleme yapılıncaya kadar geçerlidir.
 • Websitesi üzerinde satışa sunulan ürün ver hizmetlerle ilgili fiyat ve taahhütler yeni bir güncelleme yapılıncaya kadar geçerlidir ve tarafları bağlamaktadır.
 • Ürün ve hizmetlerle ilgili fiyatların süreli olarak ilan edilmesi durumunda ise, ilan edilen fiyatlar belirtilen sürenin bitimiyle güncelliğini ve geçerliliğini kaybeder.
 • Ürün ve hizmetlerin fiyatlarına KDV dahildir.
 • Ürün ve hizmetlerin fiyatlarına kargo dahil değildir. Kargo bedeli ödeme sırasında seçilecek zaman ve mesafeye göre sistem tarafından hesaplanacaktır. Ücretsiz kargo seçeneğine sahip olan ürünlerde ayrıca kargo ücreti alınmayacaktır.
 • Söz konusu ürün ya da hizmet bedeli, Websitesi üzerinden satıcı adına alıcıdan tahsil edilmektedir. Alıcı, ürün ya da hizmetin bedelini Websitesi’nde ödemekle, ürün ya da hizmetin bedelini Satıcı’ya ödemiş addedilecektir.
 • Ürünün peşin ya da vadeli/taksitli/kredili satış fiyatı, online sipariş formunda yer almakla birlikte, varsa sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından sağlanan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
5.   Ürünün Teslimi, İfası, Teslimat Şekli ve Teslimat Masrafları
 • Alıcı, sözleşmeyi elektronik ortamda onayladığında yürürlüğe girmiş olur.
 • Alıcı’nın Websitesi üzerinden satın almış olduğu ürün ya da hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ürünün teslimi sağlanmış ve taahhüt yerine getirilmiş olur.
 • Ürün, Alıcı’nın online sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
 • Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm bulunmadıkça Alıcı’ya aittir.
 • Satıcı ürünün teslimatını, ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt ettiği süre içerisinde yerine getirmekle mükelleftir. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin ediminin ve ifasının yerine getirilmesinin imkansızlaştığı durumlar istisna olmak şartıyla, ürün veya hizmeti, Alıcı tarafından ürün veya hizmetin sipariş edilmesini müteakip 30 (otuz) gün içinde teslim etmekle yükümlüdür.
 • Ancak herhangi bir saikle Alıcı’nın ürün veya hizmetin bedeli ödememesi ya da yapılan ödemenin bankacılık işlemeleri nedeniyle iptal edilmesi durumunda, Satıcı ürün veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olur.
 • Ürünün satın alma işlemin tamamlanıp Satıcı tarafından kargoya teslim edilmesi sonrasında Alıcı tarafından teslim alınmadan önce siparişin iptal edilmesi durumunda Alıcı olası kargo masraflarını ödemekle yükümlüdür.
 • Satın alınan ürün ya da hizmet ediminin ve ifasının yerine getirilmesinin olanaksız hale gelmesi durumunda Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Ayrıca varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya geri ödemek ve iade etmekle yükümlüdür.
6.   Tarafların Beyan ve Yükümlülükleri
5.1. Alıcı’nın Beyan ve Yükümlülükleri
 • Alıcı, bu Sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel özellikleri, satış bedeli ve ödeme yöntemi ile teslimat ve kargo bilgileri ve bedeline ilişkin Websitesi’nde Satıcı tarafından belirtilen sağlanan tüm bilgileri okuyup yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.
 • Alıcı, bir tüketici olarak herhangi bir dilek, talep ve şikayetinin olması durumunda gerek bu Sözleşmede yer alan gerekse Websitesi’nde belirtilen Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak Satıcı’ya ulaşabileceğini beyan eder.
 • Alıcı, bu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün veya hizmete ilişkin temel bilgi ve özellikler, ürün veya hizmetin vergiler dahil satış bedeli, ödeme ve teslimat ile kargo teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul etmiş olur.
 • Ürün ya da hizmetin teslim edilmesi sırasında zarar gördüğü, kırıldığı, kutu ya da ambalajının yırtılmış olduğu açıkça belli olan ve bu nedenle hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça görülen ürün ya da hizmetin kargo şirketinden teslim alınması durumunda sorumluluk tamamen Alıcı’ya aittir.
 • Ürün veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir nedenden dolayı yetkili olmayan kişiler tarafından hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi durumunda, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması şartıyla ürün veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle mükelleftir. Böylesi durumlarda teslimat giderleri Alıcı tarafından karşılanacaktır.
 • Kredi kartı ile yapılan işlemlerde Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı kart sahibi sorumlu olacaktır. Bu tip durumlarda ilgili bankanın hukuki yollara başvurması durumunda ortaya çıkacak olan faiz, vekalet ücreti gibi masraflar Alıcı’dan talep edilir. Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumludur.
5.2. Satıcı’nın Beyan ve Yükümlülükleri
 • Satıcı, Websitesi’nde satışa sunduğu ürün veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, Websitesi’nde belirtilen özellikleri içerecek bir şekilde Alıcı’ya teslim etmekle yükümlüdür.
 • Ayrıca garanti taahhüt edilmesi durumunda garanti belgelerinin de kullanım kılavuzları ile birlikte Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.
 • Satıcı’nın elinde olmayan mücbir sebepler, olağanüstü durumlar ya da ürün ve hizmet transferini engelleyen ve Satıcı’dan kaynaklanmayan durumların ortaya çıkması nedeniyle Sözleşme konusu ürün veya hizmeti taahhüt ettiği süre içerisinde teslim edememesi durumunda, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle mükelleftir.
 • Sözleşmede belirtilen ürün ya da hizmetin, Alıcı’nın talebi doğrultusunda Alıcı dışında bir başka kişiye teslim edilmesi durumunda, teslim edilecek kişinin teslimatı herhangi bir nedenden dolayı kabul etmemesi durumunda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kişinin kabul etmediğinin teslimatı sağlayacak kargo firması tarafından kayıt altına alındığı andan itibaren ürün teslim edilmiş sayılacaktır.
7.   Cayma Hakkı ve Ürünün İadesi
 • Kanun’dan kaynaklanan bir hak olarak Alıcı, ürün satışı işlmlerinde ürünün teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.
 • Hizmet satışına ilişkin işlemlerde bu süre, satın alma tarihinde başlar.
 • Alıcı, alıcı ürünü teslim alıncaya kadarki süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.
 • Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için herhangi bir gerekçe göstermesi zorunlu değildir.
 • Bu cayma hakkını kullanılmasından dolayı Alıcı, herhangi bir şekilde hukuki ya da cezai olarak sorumlu tutulamaz.
 • Alıcı, cayma hakkını Websitesi’ne giriş yaparak Satıcı tarafından sağlanan platfrom üzerinden “İade Et” seçeneğini tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın Websitesi’nde yer alan iade talep formunu doldurup cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü Satıcı’ya göndermesi gerekmektedir.
 • Cayma hakkını kullanan Alıcı, ürünün yanı sıra ürünle birlikte gönderilen ürün faturasını, ürünün kutusunu, ambalajının, ürünle birlikte gönderilen tüm aparatlar, yan ürünler, aksesuarlar, kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve ürünle birlikte hediye olarak gönderilen tüm ürünlerin eksiksiz ve zarar görmemiş bir şekilde Satıcı’ya gönderilmesinden sorumludur.
 • Cayma süresi içerisinde ürünün, teknik özelliklerine ve kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun bir şekilde kullanılmasına rağmen ortaya çıkan hasar, zarar ya da üründe meydana gelen değişikliklerden Alıcı sorumlu değildir.
 • Cayma hakkını kullanan Alıcı, ürünü Satıcı tarafından belirtilen kargo firması ile iade etmesi durumunda iade kargo masrafları Satıcı’ya aittir. İadenin Satıcı’nın belirlediği kargo şirketi dışında başka bir firma aracılığıyla yapılması durumunda iade masrafları, Alıcı’ya aittir. Anlaşmalı kargo firması dışındaki bir firma aracılığıyla gönderilen ürünlerde meydana gelen zararlardan Satıcı sorumlu değildir.
 • Cayma hakkının kullanılmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı tarafından yapılan tüm ödemeler, satın alma sırasında kullanılan aynı ödeme yöntemiyle Alıcı’ya geri ödenmelidir. Ancak bunun için ürünün Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bu ödeme sırasındaki muhtemel tüm masraflardan Satıcı sorumludur.
 • Kredi kullanılarak taksitli yapılan ödemelerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli Satıcı tarafından kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.
 • Kanun gereğince aşağıda belirtilen durumlarda cayma hakkı kullanılamaz:
  • Fiyatı, finansal piyasalardaki sıra dışı dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolün dışındaki ürün veya hizmetler
  • Çabuk bozulma tehlikesi olan ya da son kullanma tarihi geçme olasılığı olan ürünlerin
  • İadesi sağlık ya da hijyen bakımından uygun olmayan ürünler
  • Tamamen Alıcı’nın özel talepleri doğrultusunda hazırlana ya da aleni bir şekilde Alıcı’nın kişisel gereksinimlerini gidermek maksadıyla hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmesi mümkün olmayan ürünler
  • Teslimat sonrası ürünün ambalajının, varsa mührünün ya da koruyucu unsurları açılmış olan ürünler
  • Ürünün teslim edilmesi sonrası başka ürünlerle karıştırılan ve bu nedenle ayrılması mümkün olmayan ürünler
  • Ambalaj, bant, mühür, ya da paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması koşuluyla fiziki ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları, bilimsel eserler, istatistik yazılımları ve bilgisayar sarf malzemeleri gibi ürün ve hizmetler
  • Abonelik sözleşmesine bağlı olarak tedarik edilenler dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anlık olarak teslim edilen fiziki ve maddi olmayan ürün ve hizmetler
8.   Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Kanun ve Yönetmelik kapsamında satılan ürün veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir.
 • Ancak Alıcılar da satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan veya Satıcı tarafında oluşturulan kanallar aracılığıyla iletmekle yükümlüdür.
 • Alıcı tarafından iletilen sorunların çözümü konusunda Satıcı gerekli tüm hassasiyeti göstererek gereken desteği sağlayacaktır.
 • İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıklarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki, ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, belirlenen değerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise ilgili Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
9.   Bildirimler / Delil Sözleşmesi
 • Bu Sözleşme çerçevesinde Alıcı ve Satıcı arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller hariç olmak koşuluyla, Websitesi’nde satıcı tarafından sağlanan ilgili bağlantı ya da elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.
 • Alıcı, bu Sözleşme kapsamında doğabilecek muhtemelen uyuşmazlıklara Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ya da sunucularında tuttuğu her türlü dijital ve elektronik kayıtların, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Yürürlük
 • Yürürlük maddesi dahil 10 (on) maddeden müteşekkil bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ../../2019 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

ödeme yöntemleri


Bahçelievler Mah. Berceste Sk.
Flora sitesi A2 6/1-1 Kütahya